Nuotoliniai „Civil 3D“ mokymai. Renkame grupę!

Civil 3D lauko inžinerinių tinklų projektavimo mokymo kursai skirti inžinieriams ir projektuotojams, norintiems išmokti efektyviai projektuoti inžinerinius tinklus su BIM standartus atitinkančia Civil 3D programine įranga.

Mokymų metu susipažinsite su Civil 3D aplinka, išmoksite automatizuotai projektuoti nuotekų, drenažo, vandentiekio sistemas pagal Lietuvos standartus, generuoti inžinerinių tinklų ataskaitas.

Data Diena Laikas
1. 09.18 Trečiadienis 13:00-16:15
2. 09.20 Penktadienis 13:00-16:15
3. 09.25 Trečiadienis 13:00-16:15
4. 09.27 Penktadienis 13:00-16:15
5. 10.02 Trečiadienis 13:00-16:15
6. 10.04 Penktadienis 13:00-16:15

Mokymo kursų programa:

Programos Civil 3D aplinka:

 • Civil 3D projektai;
 • Projekto sukūrimas ir nustatymai;
 • Objektai, jų duomenys ir stiliai;
 • Įrankiai skirti objektų kūrimui, redagavimui, stilių keitimui.

Civil 3D objektai – taškai:

 • Topografinių duomenų, kurie bus naudojami inžinerinių tinklų projektavimui, peržiūra;
 • Taškų, piketų, blokų, tekstų nustatymai;
 • Taškų sukūrimo, įterpimo, atnaujinimo, koordinačių rodymo, taškų aprašų, atvaizdavimo simbolių nustatymų keitimas;
 • Taškų sukūrimas pagal X, Y, Z koordinates;
 • Taškų grupės, jų kūrimas;
 • Taškų atrinkimas panaudojant taškų atrinkimo priemonę „Dialog“;
 • Jau sukurtų taškų stiliaus keitimas;
 • Taškų redagavimas;
 • Taškų importas /eksportas.

Civil 3D objektai – paviršiai:

 • Paviršių, pagal kuriuos bus projektuojami inžineriniai tinklai, sudarymas;
 • Trimatės polilinijos;
 • Taškų jungimas trimatėmis polilinijomis;
 • Duomenų, kurių pagrindu kuriamas paviršius, parinkimas;
 • Paviršiaus riba;
 • Paviršių atvaizdavimo priemonės – trimačiais kūnais, izolinijomis;
 • Izolinijų (horizontalių) stiliai ir jų nustatymai;
 • Paviršiaus taisymas – redagavimas;
 • Tūrinis paviršius;
 • Paviršių pjūviai.

Civil 3D objektai – trasos:

 • Trasos;
 • Civil 3D priemonės horizontalios inžinerinių tinklų ašinės linijos sudarymui;
 • Horizontalios ašinės linijos geometrijos projektavimas;
 • Piketažas;
 • Papildomų elementų – kelkraščių, griovių ir kt. kūrimas.

Civil 3D objektas – išilginis profilis:

 • Profiliai;
 • Veiksmų eiga braižant išilginį esamo paviršiaus profilį inžinerinio tinklo ašyje;
 • Vertikalios ašies geometrijos projektavimas profilyje;
 • Vertikalių kreivių informacija;
 • Profilio redagavimas;
 • Profilio lentelės stiliaus keitimas, sukuriant naujus, papildomus duomenis.

Duomenų importas /eksportas. Projekto valdymas:

 • Importas iš „LandXML“ failų;
 • Duomenų kilnojimas į kitas programas ar versijas;
 • Brėžinių ir atskirų objektų pridėjimas prie anksčiau sukurto projekto.

Civil 3D objektas – profiliavimas:

 • Profiliavimo kriterijai;
 • Grupavimas;
 • Paviršiaus nustatymas;
 • Paviršiaus ribos;
 • Vidiniai ir išoriniai paviršiai;
 • Profiliavimo grupės;
 • Profiliavimas;
 • Redagavimas.

Civil 3D objektai – inžineriniai tinklai:

 • Inžinerinių tinklų katalogas;
 • Inžinerinių tinklų projektavimas plane įvairiais metodais;
 • Išilginio profilio projektavimas ir redagavimas.

Inžinerinių tinklo dalių sąrašas, projektavimo taisyklės, stiliai:

 • Sukurtų standartinių dalių peržiūra, sąrašo papildymas naujomis dalimis – šuliniais, vamzdžiais ir kitomis struktūromis;
 • Projektavimo taisyklių peržiūra, veikimo principų įsisavinimas;
 • Vamzdžių, šulinių, struktūrų stiliai plane, profiliuose, trimatėje erdvėje.

Automatizuotas inžinerinių tinklų ašinės linijos braižymas:

 • Ašinės linijos braižymo nustatymai;
 • Stiliai.

Automatizuotas paviršių sudarymas iš topografinės medžiagos:

 • Automatizuotas paviršių sudarymas iš piketų, blokų, taškų, tekstų;
 • Automatinis aplinkinės ribos išbraižymas;
 • Paviršių nustatymai.

Inžinerinio tinklo ašinės linijos konvertavimas į inžinerinį tinklą:

 • Inžinerinio tinklo dalių sąrašo nustatymai;
 • Projektuojamo tinklo dalių pasirinkimas;
 • Projektavimo taisyklių peržiūra.

Automatinis išilginio profilio sukūrimas:

 • Išilgini profilio vaizdo su reikalingais duomenimis gavimas;
 • Profilio vaizdo peržiūra;
 • Duomenų juostų keitimas;
 • Nustatymai.

Kertančių komunikacijų generavimas iš topografinių duomenų:

 • Trys kertančių komunikacijų generavimo būdai;
 • Kertančių komunikacijų atvaizdavimas profilyje;
 • Kertančių komunikacijų nustatymai.

Inžinerinių tinklų ataskaitos:

 • Inžinerinių tinklo dalių kiekių, medžiagų, posūkio koordinačių, žemės darbų ataskaitos;
 • Ataskaitų peržiūra, modifikavimas, kūrimas.

Gauti mokymų pasiūlymą


  * Privalomas laukas