Nuotoliniai Revit Vandentiekio ir nuotekų dalies mokymai. Renkame grupę!

Revit vandentiekio ir nuotekų sistemų projekto dalies mokymo kursai skirti vandentiekio ir nuotekų sistemų  projektuotojams, norintiems efektyviai dirbti su Revit programine įranga.

Šių kursų metu susipažinsite su Revit programinės įrangos funkcionalumu, išmoksite modeliuoti minėtų sistemų vamzdynus, įsikelti ir pajungti rutulinius ventilius, sanitarinius prietaisus, pravalas ir kitą reikiamą įrangą, sudaryti kiekių žiniaraščius, paruošti projekto dokumentaciją ir spausdinimo lapus, priskirti naujus parametrus, išsaugoti sukurtą modelį IFC formatu ir atlikti kitas, projektavimui būdingas, užduotis.

Data Diena Laikas
1. 08.20 Antradienis 13:00-16:15
2. 08.21 Trečiadienis 13:00-16:15
3. 08.23 Penktadienis 13:00-16:15
4. 08.27 Antradienis 13:00-16:15
5. 08.28 Trečiadienis 13:00-16:15

Mokymo kursų programa:

Įžanga:

 • „Revit“ programinė įranga.

Naujas projektas:

 • Šablono pasirinkimas, naujo „Revit“ projekto modelio sukūrimas;
 • „Revit“ darbo aplinkos apžvalga;
 • Projektavimo ir modeliavimo įrankiai;
 • Projekto pagrindiniai nustatymai.

SA projekto dalies naudojimas:

 • Architektūrinės dalies (SA) „Revit“ modelio panaudojimas;
 • Modelio koordinatės ir darbas su jomis;
 • Aukštų altitudės, ašys;
 • Aukštų planų kūrimas ir jų nustatymai;
 • Patalpų erdvių (angl. „Spaces“) sukūrimas, panaudojimo galimybės.

Projekto modelio valdymas:

 • Projekto struktūra (angl. „Project Browser“);
 • 3D vaizdai, jų kūrimas, matomumo ribos;
 • Sukurtų aukšto planų ir kt. vaizdų valdymas;
 • Objektų matomumas vaizduose.

Šeimynos:

 • Šeimynų tipai;
 • Šeimynų parsisiuntimas ir naudojimas;
 • VN projekto dalies įrangos šeimynos ir jų kategorijos.

Vandentiekio ir nuotekų dalis:

 • Sistemos, jų nustatymai, naujų sistemų kūrimas: V1, T3, F1 ir kt.;
 • Įrangos įkėlimas: rutuliniai ventiliai, sanitariniai prietaisai ir kt.;
 • Vamzdynai, vamzdynų fasoninės dalys, nustatymai;
 • Bendrieji vandentiekio ir nuotekų sistemų nustatymai, matavimo vienetai;
 • Vamzdynų projektavimas ir modeliavimas;
 • Įrangos pajungimas, įrangos keitimas;
 • Tipinių sistemos atšakų kopijavimas tarp aukštų, pajungimas prie vertikalių stovų;
 • Vamzdynų izoliacija.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai:

 • Sąnaudų kiekių žiniaraščio formos, struktūra, naujų formų kūrimas;
 • Žiniaraščių išsaugojimas Excel formatu.

Parametrai:

 • Parametrų tipai;
 • Praktinio pritaikymo pavyzdžiai.

Projekto dokumentacija:

 • Pjūviai;
 • Anotacijos, naujų anotacijų kūrimas;
 • Kampinis štampas;
 • Spausdinimo lapų formavimas;
 • Sutartinių žymėjimų lentelės;
 • Filtrai;
 • Vaizdų nustatymų šablonai;
 • Modelio vaizdų eksportavimas DWG formatu.

Neleistinų susikirtimų patikra:

 • Nustatymai;
 • Susikirtimų paieška.

IFC modelis:

 • Nustatymai;
 • Projekto modelio išsaugojimas IFC formatu;
 • Nemokami IFC modelių peržiūros įrankiai.

Kiti įrankiai:

 • Atvirų galų patikra;
 • „System Browser“.

Pridėtinę vertę kuriantys sprendimai:

 • Trumpas „MagiCAD“ programinės įrangos pristatymas;
 • Trumpas „Dynamo“ pristatymas.

Gauti mokymų pasiūlymą


  * Privalomas laukas